• pavillón polideportivo A Capela
  A Capela

  A Capela é

  Servizos e Dotacións para os veciños. Confort de vida.

 • fervenza no Sesín

  A Capela é

  Natureza viva. Calidade de vida.

 • Conxunto Mosteiro de Caaveiro

  A Capela é

  Patrimonio histórico. Historia da vida.


O Servizo Social, conforma un dos pilares fundamentais nos que se basea o programa do actual grupo de Goberno do Concello da Capela, e ao que se adica unha boa parte do presuposto municipal.

O equipo de Servizos Sociais está formado por unha Traballadora Social e duas  traballadoras de axuda no fogar da plantilla municipal, e outras catro traballadoras contratadas a unha empresa externa.

Dito equipo adicase ás tarefas de axuda no fogar e axudas á dependencia, asi como a realizar tarefas de información e asesoramento en materias de exclusión social, maltrato, acoso, etc.

Para calquera consulta, podese acudir  ás oficiñas de Servizos Sociais situadas no baixo da Casa do Concello.

Axuda a Domicilio

Información e Orientación

Voluntariado

Actividades da saúde