• pavillón polideportivo A Capela
  A Capela

  A Capela é

  Servizos e Dotacións para os veciños. Confort de vida.

 • fervenza no Sesín

  A Capela é

  Natureza viva. Calidade de vida.

 • Conxunto Mosteiro de Caaveiro

  A Capela é

  Patrimonio histórico. Historia da vida.


Centro de saúde.

As Neves, s/n
Tfno: 981 459 154
Fax: 981 459 154
 

 • Presta servizos de consultas de menciña familiar e comunitaria, pediatría (os mércores), matrona e ATS.
 • Conta cos equipos necesarios para a atención primaria.
 • Centro de Atención Primaria
 • Un médico de familia
 • Unha pediatra (os mércores)
 • O Centro de Saúde está integrado no PAC de Fene e para hospitalización ou cirurxía no complexo hospitalario Arquitecto Marcide.

 

Farmacia:

Lda. Mª Dolores Ventosa Pérez
As Neves, nº 26
Tfno: 981 45 90 12