fotografía de A Capela

I Concurso de Fotografía

Segundo Premio. Fotografía presentada por Javier M. P.

fotografía de A Capela

I Concurso de Fotografía

Primeiro Premio. Fotografía presentada por Paula G. B.

fotografía de A Capela

I Concurso de Fotografía

Terceiro Premio. Fotografía presentada por Victor S. F.

MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓNProcedementosAbertos

Noticias

LICITACIÓN E CONTRATACIÓN, POR PROCEDEMENTO ABERTO E TRAMITACIÓN URXENTE, DA OBRA DENOMINADA "MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE FORNELOS, OS CARBALLÁS, FORMARIZ E A VEIGA" (MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2017-2018 AGADER)

Prego de cláusulas administrativas particulares (ver aquí)           

Proxecto (ver aquí)

Anuncio BOP (ver aquí)

Anuncio La Voz de Galicia (ver aquí)

Decreto convocatoria mesa contratación día 02-02-2018 (ver aquí)

Acta da Mesa de contratación (ver aquí)

Resolución de adxudicación (ver aquí)

Anuncio formalización contrato (ver aquí)

Noticias

LICITACIÓN E CONTRATACIÓN, POR PROCEDEMENTO ABERTO E TRAMITACIÓN ORDINARIA, DA OBRA DENOMINADA "OBRAS DE ACCESIBILIDADE E PAVIMENTACIÓN EN BEIRARRÚA DA TRAVESÍA DAS NEVES" (PAS ADICIONAL 1/2015)

Prego de cláusulas administrativas particulares (ver aquí) Anuncio formalización contrato (ver aquí)    

Proxecto (ver aquí)

Anuncio BOP (ver aquí)

Anuncio La Voz de Galicia (ver aquí)

Decreto de convocatoria mesa de contratación para o día 22-02-2018 ás 8:30 horas (ver aquí)

Acta mesa contratación 22-02-2018 (ver aquí)

Acta Mesa contratacion 12-3-2018 (ver aquí)

Noticias

LICITACIÓN E CONTRATACIÓN, POR PROCEDEMENTO ABERTO E TRAMITACIÓN ORDINARIA, DA SUBMINISTRACIÓN DENOMINADA "MELLORA DA ILUMINACIÓN PÚBLICAS NOS ENXERTADOS, OS CALZADOS E OUTROS" (POS+ 2017 ADICIONAL 1/2017 1ª FASE)

Prego de cláusulas administrativas particulares (ver aquí)     

Anexo IV Modelo de proposición económica (ver aquí)

Prego de prescricións técnicas (ver aquí)

Anuncio BOP (ver aquí)

Anuncio La Voz de Galicia (ver aquí)

Decreto convocatoria mesa contratación día 02-02-2018 (ver aquí)

 Acta da Mesa de contratación (ver aquí)

Resolución de adxudicación (ver aquí)

Anuncio de formalización do contrato (ver aquí)

Noticias

LICITACIÓN E CONTRATACIÓN, POR PROCEDEMENTO ABERTO E TRAMITACIÓN ORDINARIA, DA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN DE BEIRARRÚAS NAS NEVES" (POS+ 2017 ADICIONAL 1/2017 1ª FASE)

Prego de cláusulas administrativas particulares (ver aquí)  Anuncio formalización contrato (ver aquí)

Proxecto (ver aquí)

Anuncio BOP (ver aquí)

Anuncio La Voz de Galicia (ver aquí)

Decreto de convocatoria mesa de contratación para o día 22-02-2018 ás 8:30 horas (ver aquí)

Acta mesa contratación 22-02-2018 (ver aquí)

Acta Mesa contratacion 12-3-2018 (ver aquí)

Noticias

LICITACIÓN E CONTRATACIÓN DO SERVIZO DENOMINADO "ESCOLAS DEPORTIVAS, SERVIZOS DEPORTIVOS PISCINA MUNICIPAL E ACTIVIDADES DE BENESTAR SOCIAL"

Prego de cláusulas administrativas particulares (ver aquí)   

Prego de prescricións técnicas (ver aquí)     

Anuncio de licitación no BOP (ver aquí)

Resolución convocatoria mesa de contratación (ver aquí)

Acta da Mesa de contratación (ver aquí)   Anuncio formalización contrato Lote 1 "Escolas deportivas" (ver aquí)

Resolución de adxudicación (ver aquí)

Anuncio BOP formalización contrato Lote 2 (ver aquí)

Anuncio BOP formalización contrato Lote 3 (ver aquí)

ProcedementosAdxudicados