• pavillón polideportivo A Capela
  A Capela

  A Capela é

  Servizos e Dotacións para os veciños. Confort de vida.

 • fervenza no Sesín

  A Capela é

  Natureza viva. Calidade de vida.

 • Conxunto Mosteiro de Caaveiro

  A Capela é

  Patrimonio histórico. Historia da vida.


Membros da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno:

Presidente:

 • D. Manuel Meizoso López (D. Jaime Barcia Rodríguez)

Vogais:

 • D. Antonio Rodríguez Meizoso (Dna. María Ibera Teijeiro Sanjuán)
 • D. Emilio Riobó Piñón (Dna. Laura Piñeiro Montes)
 • D. Marcos Rodríguez Calvo (D. David Rodríguez Sanmartín)
 • D. Santiago Meizoso Permuy

(entre paréntese os suplentes)

Periodicidade:

 • Día: o Xoves anterior á semana na que se celebre a sesión plenaria correspondente
 • Hora: 10:00h