• Español
A Capela e: Entorno Natural
A Capela son: Servizos e Dotacións
A Capela e: Patrimonio

Servizos públicos

  • SERVIZO MUNICIPAL DE AUGAS.

O Concello da Capela xestiona directamente o servicio Municipal de auga mediante unha rede que actualmente abastece os principais nucleos de poboación do Concello, As Neves, Estoxa, Poboado do Eume, Sande, Vilarón, etc. A Captación de auga faise no río Belelle, mediante unha estación de bombeo, filtrado e depuración situada no lugar de Xasén; dende aqui, a auga elévase ata un depósito elevado dende o cal discorre por gravedade por toda a rede.

 


  • XESTIÓN DE RESIDUOS.

- A recollida de residuos orgánicos (contenedor verde) e selectivos (contenedor amarelo), está contratada á empresa VAZQUEZ GARZÓN S.L., que tamén fai mensualmente (segundo martes de cada mes) unha recollida de residuos voluminosos (electrodomésticos, mobles, etc.) previo aviso nas oficiñas do Concello.

- A recollida de vidrio realizase a través da empresa URBASER.

- a recollida de papel e cartón realizase a través da empresa UTRAMIC.

- Os aceites usados recollénse na "SINDICAL" en  As Neves, os últimos martes de cada mes en horario de 11 a 13 h.

 

 


  • REDE VIARIA MUNICIPAL. 


 

  • BIBLIOTECA MUNICIPAL.

A biblioteca municipal, está ubicada no edificio de usos múltiples de As Neves, no cal se atopan ademáis, o arquivo municipal, as oficiñas do xulgado, e outras aulas adicadas a actividades culturais.

 


  • CASA DA CULTURA.

 


  • CENTRO SOCIAL e DA TERCEIRA IDADE.

 


  • XUZGADO

 


  • INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS.

A Capela conta cunha completa dotación de instalacións deportivas:

- Pavillón polideportivo

- Campo de Futbol con cespede artificial

- Piscina  cuberta

- Ximnasio, con sala de musculación, sala de ximnasia e saunas

 

 


  • PARQUES E AREAS RECREATIVAS.