• Español
A Capela e: Entorno Natural
A Capela son: Servizos e Dotacións
A Capela e: Patrimonio

Solicitude Inscripción nas Escolas Deportivas Municipais

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Solicitude Telemática

*:
*:
*:
*:
*:
:
*:
:
*:
*:
*:
Seleccione unha *:
Verificación:
Captcha Intruduzca el resultado por favor
De acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular o Concello da Capela, e poderán ser utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia. Informámoslle ademais que poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición no enderezo do Concello da Capela, nas Neves, nº 46-A, 15613-A Capela