• pavillón polideportivo A Capela
  A Capela

  A Capela é

  Servizos e Dotacións para os veciños. Confort de vida.

 • fervenza no Sesín

  A Capela é

  Natureza viva. Calidade de vida.

 • Conxunto Mosteiro de Caaveiro

  A Capela é

  Patrimonio histórico. Historia da vida.


Solicitude Telemática

*:
*:
*:
*:
*:
:
*:
:
*:
*:
*:
*:
Seleccione opción:         
Verificación:
Captcha Intruduzca el resultado por favor
De acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular o Concello da Capela, e poderán ser utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia. Informámoslle ademais que poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición no enderezo do Concello da Capela, nas Neves, nº 46-A, 15613-A Capela