fotografía de A Capela

I Concurso de Fotografía

Segundo Premio. Fotografía presentada por Javier M. P.

fotografía de A Capela

I Concurso de Fotografía

Primeiro Premio. Fotografía presentada por Paula G. B.

fotografía de A Capela

I Concurso de Fotografía

Terceiro Premio. Fotografía presentada por Victor S. F.

Noticias

Contratación persoal laboral temporal a tempo parcial Programa de Integración Laboral 2018 financiado pola Deputación Provincial da Coruña

Selección de persoal para as prazas de: 1 condutor e 2 peóns  

Lista de admitidos e excluídos praza condutor (ver aquí

Lista de admitidos e excluídos prazas de peóns (ver aquí)

Data de celebración das probas selectivas para a praza de condutor: Venres 22 de xuño de 2018 ás 9:00 horas

Data de celebración das probas selectivas para as prazas de peóns: Venres 22 de xuño de 2018 ás 9:45 horas

Exame teórico condutor (ver aquí)

Exame teórico peón (ver aquí)

Solucións exame condutor (ver aquí)

Solucións exame peón (ver aquí)

 

Máis Informazón
Noticias

Novos documentos de comunicacións previas

A Xunta de Galicia aprobou a Lei  9/2013 do 19 de decembro de emprendemento e da competitividade económica de Galicia que na súa disposición final 3ª modifica varios artigos da Lei 9/2002 do 30 de decembro da ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

Máis Informazón