• Español
A Capela e: Entorno Natural
A Capela son: Servizos e Dotacións
A Capela e: Patrimonio

Novas

Bando recollida de plásticos
Más Información
Axudas Deputación da Coruña para empresas
Más Información
Audas da Deputación da Coruña para emprendedores
Más Información
OBRA COFINANCIADA POR AGADER ANO 2016

Cartel da obra "Mellora da pista da Cruz da Moa e mantemento do camiño do Vilar" cofinanciada por AGADER

Obradoiro de estimulación psicosocial para os nosos maiores
Más Información
Obradoiro de estimulación psicosocial para os nosos maiores novas tecnoloxías
Más Información
Cursos de Celga en galego
Más Información
HORARIO DE VISITAS AO MOSTEIRO DE CAAVEIRO

Ver horario ano 2016

Servizo atención aos cidadáns
Más Información
Modificación plan xeral de ordenación municipal (PXOM)
Más Información
Convocatoria probas celga abril ano 2016
Más Información
Corte na Ponte da Brea
Más Información
Bando horario atención público
Más Información
Bando reses
Más Información
Suspensión conta solidaria
Más Información
Ximnasio e sauna municipais
Más Información
Bando emerxencia social

Bando emerxencia social

Más Información
Bando fillos/as menores de 3 anos
Más Información
Novos documentos de comunicacións previas

A Xunta de Galicia aprobou a Lei  9/2013 do 19 de decembro de emprendemento e da competitividade económica de Galicia que na súa disposición final 3ª modifica varios artigos da Lei 9/2002 do 30 de decembro da ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

Más Información
Bando datos catastrais
Más Información
Bando sede electrónica
Más Información
Modificación do PXOM

O Pleno do Concello en sesión ordinaria celebrada o día 29 de decembro cos votos favorables dos Grupos Municipais do PSdeG-PSOE, Partido Popular e AIAC e a abstención do BNG aprobou inicialmente o documento de Modificación Puntual Nº 1 do PXOM do Concello da Capela.

Más Información