• Español
A Capela e: Entorno Natural
A Capela son: Servizos e Dotacións
A Capela e: Patrimonio

Pleno municipal

O pleno da corporación municipal está integrado por:

PSdeG-PSOE:

  • D.Manuel Meizoso López
  • D. Antonio Rodríguez Meizoso
  • D.ª Montserrat Hermida Montero
  • D. Emilio Riobó Piñón
  • D.ªLaura Piñeiro Montes
  • D. Jaime Barcia Rodríguez

AIAC

  • D. Marcos Rodríguez Calvo
  • D. David Rodríguez Sanmartín

PP :

  • D. Santiago Meizoso Permuy