• Español
A Capela e: Entorno Natural
A Capela son: Servizos e Dotacións
A Capela e: Patrimonio

Comisión asuntos plenarios

Membros da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno:

Presidente:

  • D. Manuel Meizoso López (D. Jaime Barcia Rodríguez)

Vogais:

  • D. Antonio Rodríguez Meizoso (Dna. Montserrat Hermida Montero)
  • D. Emilio Riobó Piñón (Dna. Laura Piñeiro Montes)
  • D. Marcos Rodríguez Calvo (D. David Rodríguez Sanmartín)
  • D. Santiago Meizoso Permuy

(entre paréntese os suplentes)

Periodicidade:

  • Día: o Xoves anterior á semana na que se celebre a sesión plenaria correspondente
  • Hora: 10:00h