• Español
A Capela e: Entorno Natural
A Capela son: Servizos e Dotacións
A Capela e: Patrimonio

Corporación

A Corporación Municipal de A Capela está integrada por:

PS de G – PSOE

  • D. Manuel Meizoso López
  • D. Antonio Rodríguez Meizoso
  • Dª María Ibera Teijeiro Rodríguez 
  • D. Emilio Riobó Piñón
  • Dª Laura Piñeiro Montes
  • D. Jaime Barcia Rodríguez


Alternativa Independiente de A Capela

  • D. Marcos Rodríguez Calvo
  • D. David Rodríguez Sanmartín


Partido Popular

  • D. Santiago Meizoso Permuy