• pabellón polideportivo A Capela
  A Capela

  A Capela es

  Servicios y Dotaciones para los vecinos. Confort de vida.

 • fervenza no Sesín

  A Capela es

  Naturaleza viva. Calidad de vida.

 • Conjunto Monastero de Caaveiro

  A Capela es

  Patrimonio histórico. Historia de la vida.


Solicitud Telemática

*:
*:
*:
*:
*:
*:
:
*:
Verificación:
Captcha Intruduzca el resultado por favor
De acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular o Concello da Capela, e poderán ser utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia. Informámoslle ademais que poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición no enderezo do Concello da Capela, nas Neves, nº 46-A, 15613-A Capela